Karen Prople Life

“พี่คำ” ผู้สอนให้เข้าใจคำว่า…… “เงินไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่ง”

วันนี้อยากแนะนำให้รู้จักพี่สาวที่น่ารักคนนึงชื่อ “พี่คำ” ผู้สอนให้เข้าใจคำว่า…… “#เงินไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่ง”

Read more
Karen People weaving

‘พี่บัว’ พี่สาวผู้สอนให้รู้จักคำว่า… “ความสุขบนวิถีแห่งความยั่งยืน”

“คำตอบของพี่บัวที่เปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดกาล” ครั้งแรกสุดที่เราออกเดินทางจากเชียงใหม่ ไปทุ่งหัวช้างด้วยระยะทาง 129 กม. ใช้เวลาขับรถประมาณ 3 ชั่วโมง

Read more